Harlech Cliff, Gwynedd

Allt y Mor

Uploader's Comments

Allt y Mor, Llanfair tir sy'n perthyn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Traeth Harlech yn y cefndir / Allt y Mor which is owned by the National Trust with the Harlech beach in the distance.

Uploaded to Geograph by Ian Medcalf on 29 May 2014

Creative Commons License Photo © Ian Medcalf, 29 May 2014. Licensed for reuse under this Creative Commons licence

Photo Navigator

BritishPlaceNames.uk is a Good Stuff website.