Afon Clywedog, Gwynedd

Ger Ffridd Ddu / Near Ffridd Ddu

Uploader's Comments

Ger Ffridd Ddu gyda'r Foel a Llechwedd Diffwys ar naill ochr i Afon Clywedog / Near Ffridd Ddu with Y Foel and Llechwedd Diffwys on either side of the Afon Clywedog

Uploaded to Geograph by Ian Medcalf on 31 May 2014

Creative Commons License Photo © Ian Medcalf, 31 May 2014. Licensed for reuse under this Creative Commons licence

Photo Navigator

BritishPlaceNames.uk is a Good Stuff website.